act!Sustainably

Udržitelné vstřikování

Změna klimatu. Znečištění životního prostředí. Nedostatek zdrojů. Problémů, kterým dnes jako společnost čelíme, je mnoho. Dávno jsme překonali bod, kdy jediným vůdčím parametrem je růst. K přijímání udržitelnějších rozhodnutí a zavádění etických opatření je zapotřebí odvaha a péče. Ve společnosti Sumitomo (SHI) Demag jsme tento krok již učinili. Podporujeme naše zákazníky v tom, aby se dokázali přizpůsobit budoucnosti a přispívat k oběhovému hospodářství.

Naše hlavní zásada "jednat!" je hluboce zakořeněna v našich hodnotách. Definuje všechny kroky, které podnikáme. Spolupráce se společností Sumitomo (SHI) Demag vám zajistí, že budete mít po svém boku vždy spolehlivého, na budoucnost orientovaného globálního partnera, který se opírá o nejnovější technologie vstřikování zvyšující produktivitu, energetickou účinnost a udržitelnost.

Kromě toho aktivně začleňujeme společenskou odpovědnost firem do všech oblastí našich obchodních aktivit:

CSR ve společnosti Sumitomo (SHI) Demag

Poslání a hodnoty

Mise

  • Dodáváme standardizovaná, ekologická a ekonomická řešení, která se snadno používají.
  • Naše výroba je spolehlivá a flexibilní.
  • Neustále pracujeme na zlepšování našich procesů, efektivity a ziskovosti.

Hodnoty

  • Velký význam přikládáme naší celosvětové prodejní síti a zákaznickému servisu, který je zaměřen na zákazníka a odvětví.
  • Vytváříme diferencované výrobky, které těží ze synergií v rámci skupiny Sumitomo Plastics.
  • Posilujeme oblasti podnikání orientované na budoucnost, jako je internet věcí a automatizace.