activeAdjust

Optimalizace procesu

Pomocí funkce activeAdjust můžete zvolit optimální regulační charakteristiky bez externí asistence. K tomu můžete jednoduše použít posuvný ovládací systém. To přináší výhodu, že vstřikovací stroj, který je určen pro širokou škálu aplikací, lze individuálně přizpůsobit vašemu výrobku. Díky maximální dynamice můžete dosáhnout nejkratších časů cyklu pro rychlé aplikace nebo použít velmi jemné pohyby s nízkou dynamikou, abyste mohli co nejefektivněji vyrábět technicky náročné komponenty.