Flexibilní proces pro tenkostěnné a technické výlisky

Kompresní vstřikování je proces lisování termoplastů. Zahrnuje vstřikování taveniny do mírně otevřené formy se současným nebo následný uzavřením. To se provádí pomocí uzavíracího zdvihu stroje nebo jádra ve formě. Výsledkem je nižší tlak v dutině při zpracování extrémně tenkostěnných dílů. Proces stlačování také pomáhá minimalizovat vnitřní pnutí ve výliscích a zlepšuje rozměrovou přesnost; díky tomu je dokonale vhodný pro obalové aplikace nebo díly pro automobilový průmysl, např. osvětlení.

 1. Částečné uzavření nástroje
 2. Stlačení vstřikované taveniny
 3. Vstřikování vstřikované taveniny pomocí uzavíracího zdvihu stroje nebo jádra vstřikování
 4. Chlazení a odformování
 1. Lepší rozměrová stabilita a přesnost tvarování
 2. Rovnoměrnější rozložení tlaku v dutině po povrchu dílu
 3. Nižší vnitřní napětí, které vede ke zlepšení kvality dílu.
 4. Snížení zmetkovitosti díky lepší kvalitě a konzistenci dílů.
 5. Možnost použití materiálů s nižší viskozitou
 6. Ochrana vložek a ochrana dezénu během procesu vstřikování
 7. Nižší požadavky na vstřikovací tlak
 1. Tenkostěnné obalové díly
 2. Optické aplikace (např. čočky, rozptylky, světlomety, displeje)
 3. Výlisky vyztužené dlouhými vlákny (např. dveřní moduly, ochrana podvozku)
 4. Zdobené díly (např. ozdobné panely, boční panely, kryty mobilních telefonů).
 5. Součásti s povrchovou strukturou (např. fresnelovy struktury, lotosové povrchy)
 6. Součásti s pěnovou strukturou (např. izolační součásti, lehké konstrukce)