act!Sustainably

Udržitelné vstřikování

Změna klimatu. Znečištění životního prostředí. Nedostatek zdrojů. Problémů, kterým dnes jako společnost čelíme, je mnoho. Dávno jsme překonali bod, kdy jediným vůdčím parametrem je růst. K přijímání udržitelnějších rozhodnutí a zavádění etických opatření je zapotřebí odvaha a péče. Ve společnosti Sumitomo (SHI) Demag jsme tento krok již učinili. Podporujeme naše zákazníky v tom, aby se dokázali přizpůsobit budoucnosti a přispívat k oběhovému hospodářství.

Naše hlavní zásada "jednat!" je hluboce zakořeněna v našich hodnotách. Definuje všechny kroky, které podnikáme. Spolupráce se společností Sumitomo (SHI) Demag vám zajistí, že budete mít po svém boku vždy spolehlivého, na budoucnost orientovaného globálního partnera, který se opírá o nejnovější technologie vstřikování zvyšující produktivitu, energetickou účinnost a udržitelnost.

Přečtěte si více v naší zprávě o udržitelnosti:

Zprávu o udržitelnosti

Naše vize

Udržet si celosvětově vedoucí pozici jako nejinovativnější dodavatel plně elektrických řešení pro vstřikování plastů.

Naše poslání

Pokračovat v dodávání rozsáhlého produktového portfolia obsahujícího inovativní, udržitelná, snadno ovladatelná a spolehlivá řešení, která i nadále řeší ekonomické výzvy. To vše s celosvětovou podporou našich rychle reagujícíhc a kompetentních odborníků v oboru.

Naše hodnoty

Neustále usilujeme o udržitelná řešení a zajišťujeme, aby se promítla do všech našich procesů. Aby toho bylo dosaženo, každý kolega dodržuje naše pravidla chování – respekt, transparentnost, integritu, důvěryhodnost a spolehlivost.

Zapojení do udržitelnosti

Členství a certifikáty