Společnost Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH a její dceřiné společnosti (Demag Group) nabízejí svým zákazníkům výrobky v oblasti zpracování plastů, zejména v oblasti vstřikovacích strojů. Důležitým aspektem podpory zákazníků je bezpečnost a ochrana osobních údajů.

Následující zásady ochrany osobních údajů popisují, jaké osobní údaje návštěvník těchto webových stránek shromažďuje a k jakým účelům tyto údaje používáme. Dále objasníme, jaké osobní údaje poskytujeme třetím stranám, jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme a jaká máte práva, pokud jde o zpracování vašich osobních údajů.

 

Oddíl 1 Obecné informace o shromažďování a používání osobních údajů

(1) Osobní údaje jsou informace, které vás identifikují (např. vaše jméno), nebo informace, díky kterým vás lze identifikovat (např. vaše adresa, telefonní číslo, IP adresa nebo chování uživatele).

(2) Osobní údaje shromažďujeme a používáme podle potřeby, abychom mohli poskytovat funkční a pohodlné webové stránky a nabízet náš obsah a služby. Pro různé služby, které jsou přístupné prostřednictvím těchto webových stránek, je nezbytné, abyste nám poskytli určité osobní údaje (např. když použijete kontaktní formulář, přihlásíte se k odběru newsletteru nebo se přihlásíte na vzdělávací kurzy), jinak nebudeme moci tyto služby prostřednictvím našich webových stránek poskytovat. Vaše údaje jsou vždy zpracovávány na základě příslušných právních předpisů, o kterých vás budeme podrobněji informovat v následujícím textu.

(3) Pokud pro jednotlivé funkce našich webových stránek využíváme smluvní (externí) poskytovatele služeb nebo bychom chtěli vaše údaje využít pro reklamní účely, budeme vás o příslušných procesech podrobně informovat. Uvedeme také definovaná kritéria pro dobu uložení.

 

Oddíl 2 Správce údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů

(1) Správce údajů uvedený v čl. 4 č. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) je:

(SHI) Demag Plastics Machinery GmbH,
Altdorfer Straße 15, 90571 Schwaig, Německo.

(viz také náš otisk).

(2) Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

e-mail: sdg.dataprotection@8< Ochrana proti SPAMu, odstraňte prosím >8shi-g.com

Poštovní adresa: Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH, Altdorfer Straße 15, 90571 Schwaig u Norimberka s dodatkem "Attn Data Protection Officer".

 

Oddíl 3 Vaše práva

(1) Máte vůči nám následující práva týkající se vašich osobních údajů:

- Právo na informace (čl. 15 GDPR)
- Právo na opravu (čl. 16 GDPR)
- Právo na výmaz (čl. 17 GDPR)
- Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)
- Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)
- Právo na odvolání (právo na odvolání, čl. 21 GDPR).

Pokud jde o vaše právo na odvolání, platí následující:

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vyváženosti zájmů (právní základ, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR), můžete z důvodů, které mohou vyplývat z vaší konkrétní situace, kdykoli podat námitku proti zpracování vašich osobních údajů.

Vaše údaje jsou zpracovávány na základě vyváženosti zájmů (právní základ, čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR) zejména tehdy, pokud zpracování není nezbytné pro splnění smlouvy s vámi, kterou uvádíme v následujícím popisu. Při uplatnění takové námitky Vás žádáme o vysvětlení důvodů, proč bychom neměli Vaše osobní údaje zpracovávat tak, jak jsme učinili. V případě Vaší oprávněné námitky situaci prověříme a zpracování údajů buď zastavíme nebo upravíme, nebo Vás upozorníme na naše závažné důvody hodné ochrany, na jejichž základě budeme ve zpracování pokračovat.

Máte také právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu s ochranou osobních údajů s účinností do budoucna. Příslušné údaje pak budou okamžitě vymazány. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě tohoto souhlasu před jeho odvoláním.

V takovém případě zašlete své odvolání s uvedením celého jména a e-mailové adresy:

sdg.dataprotection@8< Ochrana proti SPAMu, odstraňte prosím >8shi-g.com.

Místo výmazu může být v zákonem stanovených případech uplatněno omezení zpracování.

Samozřejmě můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely reklamy a analýzy dat.

O své námitce proti reklamě nás můžete informovat na následujících kontaktních údajích:

sdg.dataprotection@8< Ochrana proti SPAMu, odstraňte prosím >8shi-g.com

(2) V souvislosti s naším zpracováním vašich osobních údajů máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (čl. 77 GDPR).

 

Oddíl 4 Shromažďování a používání osobních údajů při návštěvě našich webových stránek

(1) Pokud používáte webové stránky pouze pro informační účely, tj. pokud se neregistrujete ani nám jinak neposkytujete informace, shromažďujeme pouze osobní údaje, které váš prohlížeč přenáší na náš server. Pokud navštěvujete naše webové stránky, předáváte (z důvodů technické nezbytnosti) prostřednictvím svého internetového prohlížeče údaje našemu poskytovateli hostingu a služeb.

Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f GDPR.

Zpracováním sledujeme zájem zobrazit vám naše webové stránky, zejména zajistit jejich stabilní prezentaci a bezpečnou dostupnost.

Během probíhajícího spojení pro komunikaci mezi vaším internetovým prohlížečem a naším webovým serverem jsou zachycovány následující údaje:

Obsah požadavku (konkrétní stránka)

Informace o typu, jazyku a verzi použitého prohlížeče

 • Váš operační systém
 • Vaše IP adresa
 • Datum a čas přístupu
 • Rozdíl časových pásem oproti greenwichskému času (GMT)
 • Webové stránky, na které váš systém přistupuje prostřednictvím našich webových stránek
 • Stav přístupu/stavový kód HTTP
 • Objem přenesených dat

Tyto údaje budou vymazány, pokud se účel zpracování neuplatní, pokud nejsou zákonem stanoveny lhůty pro uchovávání, jinak po dobu, po kterou je uchovávání vyžadováno zákonem.

(2) Pokud použijete naše webové stránky, abyste nás kontaktovali nebo se přihlásili na školení prostřednictvím vstupní masky, budeme od vás shromažďovat osobní údaje, které nám během používání poskytnete.

Právním základem pro zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. f) a čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Pokud nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, budou vámi poskytnuté údaje (vaše e-mailová adresa, jméno a případně telefonní číslo) uloženy u nás za účelem zodpovězení vašich dotazů. Sami se rozhodnete, zda si přejete zveřejnit své osobní údaje, například když nám zašlete dotaz apod. Údaje shromážděné v této souvislosti vymažeme poté, co jejich uložení již nebude nutné, nebo jinak omezíme jejich další zpracování, pokud nám jejich další uchovávání ukládá zákon. I po dosažení účelu nebo v případě, že účel již neexistuje, je možné, že vaše údaje musíme uchovávat, pokud tak stanoví evropské nebo národní zákony, vyhlášky nebo jiné předpisy či smlouvy. Nejpozději po uplynutí této doby jsou údaje vymazány.

Náš oprávněný zájem na zpracování spočívá v tom, že se snažíme vyřídit vaše požadavky na naši společnost k vaší spokojenosti.

(3) Kromě výše uvedených údajů se při používání našich webových stránek ukládají do vašeho počítače také soubory cookie (viz bod 5 Zásad ochrany osobních údajů). Cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají na váš pevný disk ve spojení s prohlížečem, který používáte, a které nám předávají určité informace. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Slouží k tomu, aby naše webové stránky byly celkově uživatelsky přívětivější a efektivnější.

 

Oddíl 5 Používání souborů cookie a nástrojů pro analýzu webu

1. Obecné informace o používání souborů cookie

Při návštěvě našich webových stránek mohou být námi vytvořené informace uloženy ve vašem počítači ve formě "cookie". "Cookies" jsou malé textové soubory, které se kopírují z webového serveru na váš pevný disk. Soubory cookie obsahují informace, které může později přečíst webový server v doméně, která vám soubor cookie vydala. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do vašeho počítače. Informace shromážděné pomocí souborů cookie budou použity pouze k analýze funkce a používání webových stránek, přičemž budou vytvořeny anonymní vyhodnocení a grafy o počtu návštěv, počtu zobrazených stránek na uživatele atd. Analýzy se používají výhradně pro účely vlastního průzkumu trhu a optimalizace a přizpůsobení webových stránek. Používáme následující typy souborů cookie:

2. Technicky nezbytné soubory cookie

Většina souborů cookie, které používáme, jsou takzvané technicky nutné soubory cookie relace, které jsou nutné k udržení konzistentnosti návštěvy, tj. například k zajištění toho, aby se uložená vyhledávání zachovala během relace.

Tyto soubory cookie relace se automaticky vymažou po ukončení relace. Právním základem pro používání technicky nezbytných souborů cookie je čl. 6 odst. 1 písm. f nařízení GDPR. Oprávněný zájem spočívá v tom, že bez nastavení těchto souborů cookie by nebylo možné webové stránky poskytovat a nabízet.

Technicky nezbytné soubory cookie nelze prostřednictvím našich webových stránek ručně deaktivovat. Máte však možnost nastavit svůj prohlížeč tak, aby všechny soubory cookie odmítal. Upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat některé funkce webových stránek.

3. Analytické soubory cookie třetích stran

Tyto webové stránky používají analytické soubory cookie od různých třetích stran. Tyto soubory cookie slouží k analýze vašeho chování při prohlížení. Tyto údaje se neukládají společně s vašimi dalšími osobními údaji.

Při vstupu na naše webové stránky budete informováni o používání souborů cookie pro analytické účely a získáme váš souhlas se zpracováním údajů používaných v této souvislosti. Své nastavení můžete změnit zde. Pro tyto účely je zpracování vašich osobních údajů odůvodněno výslovným souhlasem podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení GDPR, pokud jste změnili výchozí nastavení, které nám umožňuje tyto soubory cookie nastavit.

Tímto způsobem mohou být pomocí souborů cookie předávány následující údaje:

 • Zadané vyhledávací výrazy

 • Frekvence návštěv webových stránek

 • Používání funkcí webových stránek

 • Informace o tom, jak návštěvníci používají naše webové stránky

Doba uložení závisí na příslušném použitém souboru cookie a je uvedena v tabulce (viz níže).

Souhlas s tím můžete vyjádřit ve vrstvě souborů cookie na našich webových stránkách.

Nastavení prohlížeče můžete nakonfigurovat podle svého přání a např. odmítnout přijímání technicky nepotřebných souborů cookie. Upozorňujeme však, že v případě některých konfigurací prohlížeče nemusíte mít možnost využívat všechny funkce těchto webových stránek. Další informace o jednotlivých poskytovatelích naleznete v komentářích níže.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat.

Služba Google Analytics

Tato webová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc ("Google") 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, USA. Služba Google Analytics používá soubory cookie. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Společnost Google tyto informace používá k vyhodnocování vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro jejich provozovatele a k poskytování dalších služeb souvisejících s používáním webových stránek a internetu. Ze zpracovaných údajů mohou být vytvořeny pseudonymní profily používání.

Služba Google Analytics se na těchto webových stránkách používá pouze s aktivovanou anonymizací IP. To znamená, že vaše IP adresa je společností Google zkrácena v členských státech Evropské unie nebo v jiných zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa odeslaná vaším prohlížečem nebude spojena s jinými údaji společnosti Google. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám také v případě, že to vyžaduje zákon nebo pokud tyto údaje zpracovávají třetí strany jménem společnosti Google.

Ukládání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení v softwaru prohlížeče; společnosti Google můžete také zabránit ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek a ve zpracování těchto údajů stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Informace o používání údajů společností Google pro reklamní účely, nastavení a možnostech vznesení námitky naleznete na webových stránkách společnosti Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/ ("Používání údajů společnosti Google při používání našich partnerských stránek nebo aplikací"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Používání údajů pro reklamní účely"), http://www.google.de/settings/ads ("Správa informací, které společnost Google používá k zobrazování reklam") a http://www.google.com/ads/preferences/ ("Určete, jakou reklamu vám může společnost Google zobrazovat").

Jako alternativu k doplňku prohlížeče nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz, abyste v budoucnu zabránili shromažďování údajů službou Google Analytics na těchto webových stránkách. Tím se ve vašem zařízení uloží soubor cookie pro odmítnutí. V něm se uloží informace o tom, že nám není dovoleno vymazat vaše údaje pro službu Google Analytics. Pokud uložené soubory cookie vymažete, budete muset na tento odkaz kliknout znovu.


Službu Google Analytics používáme také k vyhodnocování údajů ze služby AdWords a souboru cookie dvojitého kliknutí pro statistické účely. Pokud si to nepřejete, můžete to zakázat prostřednictvím Správce předvoleb reklam(https://adssettings.google.de/).

Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR (váš souhlas s používáním služby Google Analytics).

Níže je uveden seznam souborů cookie používaných při návštěvě těchto webových stránek:

 

Název souboru cookie

Doba uložení

Účel použití

Google Analytics, Tag Manager

_utma

2 roky

Google Analytics

_utmb

1 hodina

Google Analytics

_utmc

Konec relace

Google Analytics

_utmt

6 měsíců

Google Analytics

_utmz

1 den

Google Analytics

cookieconsent_status

1 rok

Potvrzení zprávy o souboru cookie

ga-disable-UA-33432884-1

Do 2100

Pokud je služba Google Analytics zakázána, informace se ukládají zde

Sekce 6 Zpravodaj / Reklama Události / Tisková zpráva

(1) S vaším souhlasem se můžete přihlásit k odběru našeho newsletteru a tiskových zpráv, které vám poskytnou informace o nejnovějších nabídkách, produktech, akcích a novinkách společnosti Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH. Účely, pro které váš souhlas využíváme, jsou uvedeny v prohlášení o souhlasu v souladu se zákonnými ustanoveními nebo vysvětleny níže.

(2) Pro registraci k odběru našeho newsletteru / reklamních informací nebo tiskových informací používáme tzv. metodu double opt-in. To znamená, že po vaší registraci vám na zadanou e-mailovou adresu zašleme e-mail, ve kterém vás požádáme o potvrzení, že si přejete dostávat newsletter / reklamní informace nebo tiskové zprávy. Pokud svou registraci nepotvrdíte do [24 hodin], budou vaše údaje zablokovány a po jednom měsíci automaticky vymazány. Kromě toho ukládáme vaše IP adresy a čas registrace a potvrzení. Účelem tohoto postupu je ověřit vaši registraci a v případě potřeby objasnit případné zneužití vašich údajů. Vaše údaje vymažeme, jakmile již nebudou pro tento účel potřebné, nejpozději však v okamžiku, kdy přestanou platit zákonné lhůty pro jejich uchovávání.

(3) Abychom vám mohli zasílat zpravodaj/propagační informace a tiskové zprávy, potřebujeme vaši e-mailovou adresu. Kromě toho můžete uvést další kontaktní údaje (název společnosti, příjmení, jméno, poštovní adresa). Poskytnutí dalších, samostatně označených údajů je dobrovolné a slouží k tomu, abychom vás mohli osobně oslovit. Po vašem potvrzení tyto údaje uložíme za účelem zasílání newsletteru/propagačních informací a tiskových zpráv. Pokud se přihlásíte k odběru našeho newsletteru nebo jiných propagačních informací prostřednictvím e-mailu, necháme vaše uživatelské chování analyzovat poskytovatelem služeb, který analyzuje váš přístup k e-mailu, vaši lokalizovanou IP adresu a další informace a poskytne nám je. Za účelem provedení této analýzy obsahují zasílané e-maily tzv. webové majáky nebo sledovací pixely, což jsou jednopixelové soubory, které se ukládají na našich webových stránkách. Pro účely analýzy spojujeme výše uvedené údaje a webové majáky s vaší e-mailovou adresou a individuálním ID. Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a nařízení GDPR.

(4) Svůj souhlas se zasíláním newsletteru/propagačních informací/tiskových zpráv můžete kdykoli odvolat a odhlásit se z jejich odběru. Odvolání lze zaslat e-mailem na adresu sdg.dataprotection@8< Ochrana proti SPAMu, odstraňte prosím >8shi-g.com nebo na kontakt uvedený v tiráži.

 

Oddíl 7 Zabezpečení údajů a IT

Během návštěvy webových stránek podporujeme nejvyšší stupeň zabezpečení šifrování nastavený vaším prohlížečem.

Používáme také vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo neoprávněným přístupem třetích osob. Naše bezpečnostní opatření jsou neustále zdokonalována, aby splňovala nejmodernější požadavky.

 

Oddíl 8 Odkazy na jiné webové stránky

Vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, včetně těch, které provozujeme a které nepodléhají těmto zásadám ochrany osobních údajů.

 

Oddíl 9 Změna a aktualizace zásad ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou aktuálně platné od srpna 2020. V důsledku dalšího vývoje našich webových stránek a služeb nebo v důsledku změn zákonných nebo regulačních požadavků může být nutné tyto zásady ochrany osobních údajů změnit. Všechny změny budou včas zveřejněny na těchto webových stránkách. Proto byste měli tyto webové stránky pravidelně navštěvovat, abyste měli aktuální informace o nejnovějších verzích těchto zásad ochrany osobních údajů. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli prohlédnout a vytisknout na webové stránce https://www.sumitomo-shi-demag.eu/de/datenschutz.html.