activeProtect

Komplexní bezpečnost nástrojů

Měření a sledování požadovaných sil během pohybu formy umožňuje aktivně a okamžitě reagovat na odchylky. Monitorování se provádí prostřednictvím obálkové křivky, která sleduje případné odchylky od nastaveného profilu. Pokud je zjištěna jakákoli odchylka, je forma aktivně zastavena. activeProtect pracuje s naprostou bezpečností v každé fázi procesu. I při rychlých pohybech formy je dosaženo ochrany citlivých nástrojů.