Dominantní postavení plně elektrických strojů na trhu se posílilo

Navzdory mimořádně obtížnému obchodnímu prostředí dosáhla skupina Sumitomo (SHI) Demag v loňském roce obratu 762 milionů EUR. Kč, což bylo jen o šest procent méně než historické úspěchy vykázané v roce 2021, kdy skupina dosáhla svého dosud nejvyššího obratu spolu s mnoha dalšími úspěchy v oblasti spokojenosti zákazníků a zaměstnanců. Generální ředitel Gerd Liebig uvádí jako důvod bočního vývoje dramatický dopad dostupnosti materiálu a nákladů a uvádí, že to mělo nevyhnutelně negativní vliv na celkový obrat a ziskovost společnosti.

"Přenesení tohoto zvýšení měsíčních nákladů na zákazníky by bylo stěží považováno za rozumné. Velmi doufáme ve stabilnější dodavatelské řetězce v roce 2023, protože to nám umožní kompenzovat případné zvýšení nákladů vyšší efektivitou výroby," uvádí pan Liebig. S odkazem na závod Wiehe uvádí jejich šestiletý výrobní model zaměřený zcela na plně elektrické stroje jako ztělesnění úspěšného snižování nákladů a efektivity.

 

Navigace na vzestupu a pádu


Celosvětově zaznamenaly klíčové odvětvové trhy v roce 2022 30procentní propad. Přestože automobilový a spotřebitelský průmysl si celkově vedly pod očekáváním - což se přičítá zejména zatížení náklady na materiál, energii a suroviny - podíl společnosti Sumitomo (SHI) Germany na trhu v obalovém, zdravotnickém a automobilovém sektoru se nadále zvyšoval, poznamenává generální ředitel. Konkrétně výroba plně elektrických strojů dosáhla dalšího vrcholu, přičemž pan Liebig s potěšením zdůraznil, že každý čtvrtý plně elektrický stroj vyrobený v Evropě je nyní IntElect.

S uvedením dvou vysoce výkonných strojů z plně elektrické řady společnosti - PAC-E a IntElect S - je společnost Sumitomo (SHI) Demag na dobré cestě pokračovat v této úspěšné historii, oznamuje pan Liebig. Oba nové stroje jsou určeny speciálně pro segmenty vysokorychlostního a vysoce přesného vstřikování, od víček až po tenkostěnné výrobky. "Naše kompletní portfolio plně elektrických strojů nyní pokrývá všechny požadavky trhu - od nejvyšší energetické účinnosti a přesnosti až po nejrychlejší a nejproduktivnější časy cyklů. Vzhledem k současnému vývoji nákladů na elektrickou energii se očekává, že budoucí poptávka po plně elektrických systémech v obalovém průmyslu i ve spotřebitelském segmentu bude velmi silná," prohlašuje.

Generální ředitel předpokládá, že nejpozději do roku 2024 bude každý druhý stroj vyrobený v Evropě plně elektrický. Své přesvědčení uvádí na pravou míru: "Vzhledem k rostoucím cenám energie se návratnost investic téměř u všech aplikací drasticky snížila. Díky tomu je investice do plně elektrických strojů nejen cenově dostupná, ale nyní i naprosto perspektivní." S tím souvisí i rostoucí poptávka po automatizaci, která ukazuje na další klíčový milník společnosti. Po uvedení robotického řešení SAM-C na trh a dostupnosti SAM-S v roce 2023 společnost Sumitomo (SHI) Demag pokračuje v rozšiřování svých kompetencí v oblasti celkové integrace a automatizace, uvádí Liebig.


Jihoevropský trh eskaluje


V odrazu vyvíjejícího se výrobního prostředí v Evropě zaznamenala skupina významnou aktivitu v jižních a jihovýchodních zemích, zejména značný růst v České republice, Maďarsku a Itálii. Všechna místa, kde společnost Sumitomo (SHI) Demag v posledních letech rozsáhle investovala do nových dceřiných společností.

Liebig přisuzuje tento významný nárůst tržního podílu posílené přítomnosti společnosti a místním odborným znalostem v oblasti servisu a technologických aplikací, jakož i rozšířenému zavádění plně elektrických strojů. Kromě toho generální ředitel s potěšením oznamuje dokončení koncepce digitalizace servisu. "Tento plán digitalizace je nyní z velké části implementován i do našich produktů a výroby," potvrzuje.

Při pohledu do letošního finančního roku Liebig očekává, že v roce 2023 se výrazně uvolní dostupnost materiálu a mírně poleví masivní tlak na náklady. Stále však převažují problémy vyvolané vyššími mzdami, cenami elektřiny, vysokými inflačními náklady, rostoucími náklady na mikročipy spolu s dalšími nákladovými faktory - včetně dopravy, kontejnerových zásilek a nákladů na plechy a ocel.

"V současné době zůstávají mezinárodní trhy velmi slabé v důsledku přetrvávající nejistoty, vysoké inflace a cen energií, jakož i pokračujícího růstu nákladů na materiály a suroviny," vysvětluje Liebig. "V Americe a Evropě očekáváme, že od května se poptávka na trhu zvýší. Stejně tak v Číně, i když změny tamní domácí korunové politiky budou mít pravděpodobně dopad na zdravotnické a obalové prostředky. Tlaky v automobilovém průmyslu se pravděpodobně přenesou i do tohoto obchodního roku."

Generální ředitel, který nyní vstupuje do pátého po sobě jdoucího roku plného výzev a tržní krize, je odhodlán, že hodnoty společnosti i nadále vydrží: "Překonat tuto krizi solidárně. S tímto jednotným výhledem jsem vzhledem k intenzivní oblibě našich strojů optimistou, že zájem trhu, tržní podíl a pohyb směrem k udržitelnosti a digitalizaci budou pokračovat vzestupným směrem."