Bronzová medaile udělena společnosti Sumitomo (SHI) Demag za úspěchy v oblasti udržitelnosti

EcoVadis udělil společnosti Sumitomo (SHI) Demag bronzovou medaili za její úspěchy v oblasti udržitelnosti. Společnost dosáhla 54 bodů a jen těsně jí unikla stříbrná medaile, která vyžadovala 56 bodů. Generálnímu řediteli Gerdu Liebigovi tak poskytla jednak potvrzení, že její strategie udržitelnosti je pevná, ale také motivaci do budoucna. Pan Liebig k tomu říká: "Udržitelnost v našem pojetí je firemní strategií a zažitou praxí - pro naše výrobky, pro naši výrobu, ale také s ohledem na to, že jsme odpovědným zaměstnavatelem. Získání bronzové medaile EcoVadis ukazuje, že jsme na správné cestě, ale zároveň je pro nás pobídkou, abychom se v příštím roce ještě zlepšili."

EcoVadis je softwarová platforma, která je proslulá hodnocením udržitelnosti podniků, jež zahrnuje zkoumání celého dodavatelského řetězce. V tomto žebříčku jsou aktivní i hlavní konkurenti společnosti Sumitomo (SHI) Demag. Na základě dotazníků a odpovídajících zpráv se udělují body v kategoriích práce a lidská práva, životní prostředí, udržitelné zadávání veřejných zakázek, uhlíkové hospodářství a etika. Tento širší pohled na témata udržitelnosti ze všech úhlů pohledu určuje celkový výsledek.

"Naši zákazníci byli osloveni a požádáni, aby nás ohodnotili. Poprvé jsme toto hodnocení absolvovali v roce 2021 a v letošním roce jsme svůj výkon zlepšili," uvádí Carsten Friedemann, Compliance Officer ve společnosti Sumitomo (SHI) Demag. "Bronzová medaile se uděluje společnosti, která získá hodnocení lepší než polovina zúčastněných organizací . Dosažením 64 procent jsme se tak zařadili mezi 40 procent nejlepších v našem odvětví," vysvětluje.

S cílem posílit a dále rozšířit tento vysoký úspěch společnost Sumitomo (SHI) Demag již nyní pracuje na identifikaci a realizaci dalších aktivit, které povedou k dosažení ještě lepšího skóre v roce 2023. Většina nových zlepšovacích opatření se bude týkat oblasti práce a lidských práv. Zvýšená potřeba opatření je také v oblasti řízení emisí uhlíku, vysvětluje Friedemann. "Kromě těchto specifických cílů se chceme zaměřit zejména na výkonnost v oblasti životního prostředí. Zde můžeme získat více bodů další dokumentací našich opatření.

" Téma udržitelnosti je společensky motivované a je do podniků začleněno prostřednictvím příslušné legislativy. To výslovně vítáme, protože jen šetrné využívání omezených zdrojů planety ji zachová pro budoucí generace," říká Friedemann. Navíc stále více zákazníků nyní požaduje důkazy o vynaloženém úsilí. A v neposlední řadě nyní po odpovídajícím úsilí volají i mladí zaměstnanci. "V dnešní době nedostatku pracovníků je zjištění, zda firma, do které lidé zvažují nastoupit, podporuje udržitelnost, důležitým aspektem jejich výběrového kritéria," vysvětluje.

Společnost Sumitomo (SHI) Demag se i nadále plně angažuje v oblasti udržitelnosti, kterou podporuje svým sloganem "Act! Sustainably". Součástí tohoto závazku je, že všechny budoucí inovace musí zapadat do tohoto rámce společnosti a prohlášení o společenské odpovědnosti. V souladu s tím zahrnuje pouze výrobu strojů a zařízení zohledňující tyto ekologické aspekty.