Blíže k trhu, blíže k zákazníkovi

Po úspěšném uvedení druhé generace řady IntElect na trh, díky kterému se společnost Sumitomo (SHI) Demag stala světovým lídrem na trhu plně elektrických strojů, definovala společnost další odborníky na produktový management, z nichž každý je přizpůsoben budoucím strategickým tématům. To společnosti umožňuje ještě rychleji reagovat na produktové strategie zítřka, jakmile se objeví.

V současné době se společnost Sumitomo (SHI) Demag podílí 75 % na celkovém objemu zakázek a její zaměření je i nadále silně ovlivněno plně elektrickou řadou IntElect. Přesto produktová strategie stále více zahrnuje prvky, které leží mimo odbornost týmu v oblasti strojírenství, poznamenává Dr. Thorsten Thümen, vrchní ředitel inženýrství ve společnosti Sumitomo (SHI) Demag. Vysvětluje: "Požadavky specifické pro dané odvětví jsou integrovány a dále rozvíjeny s digitální přidanou hodnotou. Strukturovaná integrace těchto komplexních požadavků z oblasti strojů, aplikací, průmyslu, systémů a digitalizace vyžaduje profesionální produktový management, který jsme nyní zavedli."

Nový tým bude začleněn do inženýrského oddělení pod vedením Dr. Thümena. Zajistí, že celé inženýrské oddělení bude blíže zákazníkovi. "To umožňuje rychlé rozpoznání, vývoj a realizaci požadavků trhu. Díky tomu náš přístup k produktovému managementu zohledňuje aktuální trendy tím, že kombinuje prodej specifický pro dané odvětví s vývojem souvisejícím s produktem," vysvětluje Dr. Thümen.

Byli jmenováni čtyři produktoví manažeři, kteří jsou zodpovědní za další rozvoj příslušných produktových řad strojů, procesních technologií a digitálních řešení společnosti. "Tento přístup spočívá ve sledování životních cyklů našich výrobků, případné identifikaci nových požadavků trhu, implementaci potřebných technologií a odpovídajícím marketingu našich řešení," shrnuje Peter Gladigau. Vysoce kvalifikovaný plastikářský technik pracuje pro společnost Sumitomo (SHI) Demag od roku 2011 a je zodpovědný za plně elektrickou řadu strojů IntElect. V rámci nové struktury se bude Gladigau specializovat také na zpracování silikonu.

Poslední posilou týmu produktového managementu je Christoph Wynands, který je zodpovědný za vysokorychlostní balicí stroje El-Exis SP a PAC-E. Přináší si několikaleté zkušenosti z práce produktového manažera u dodavatele systémů kontroly kvality v oblasti plastových obalů, v poslední době se věnoval marketingu funkčních přísad v rámci nápojového a recyklačního průmyslu PET.

Dalším členem týmu produktových manažerů je Dominic Böhm, který je zodpovědný za servohydraulické stroje řady Systec společnosti Sumitomo (SHI) Demag. V rámci této funkce dohlíží také na vývoj v oblasti vícesložkových technologií. Technik pro technologie plastů a pryže dříve působil jako vedoucí výrobní technologie u globálního dodavatele pro automobilový průmysl. Jeho poslední funkcí byl vedoucí výroby a technologie ve společnosti zabývající se zpracováním plastů.

Čtvrtý produktový manažer, Dr. Thomas Schilling, je zodpovědný za digitální řešení. Deset let pracoval ve společnosti zabývající se zpracováním plastů, kde byl zodpovědný za digitalizaci procesů. Dr. Thomas Schilling shrnuje svůj pohled na věc: "Zvyšování efektivity prostřednictvím digitalizace je zásadní otázkou. Virtuální techniky, získávání a prezentace dat, rozšířená realita, použitelnost nebo hyper automatizace jsou jen některá z klíčových slov, která používáme ke shromažďování informací, jejich přípravě podle požadavků a výhodné aplikaci pro naše zákazníky."

Cílem této restrukturalizace je rychleji reagovat na vyvíjející se potřeby trhu, přání zákazníků a vývojové trendy specifické pro dané odvětví a efektivněji je implementovat do různých oblastí podnikání. Tímto způsobem společnost Sumitomo (SHI) Demag opět nastavuje nový kurz do budoucna.