Konektory na hranici svých možností - do budoucnosti se zelenou inteligencí

Gerd Liebig, generální ředitel společnosti Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH, ve své přednášce na veletrhu LAPP nastínil, jak lze v budoucnu hospodárně a udržitelně navrhnout výrobu vysoce kvalitních konektorů. Vytvořil most od trendů v požadavcích zákazníků a generací strojů přes spolupráci s partnery a odpovídající strategie typu "vyrob nebo kup" až po výsledné požadavky na konektivitu, miniaturizaci a zvýšenou spolehlivost konektorů.

Liebig informoval o trendech na trhu, které se vyznačují rostoucí poptávkou po senzorech a funkcích, například pro vybavení interiérů v automobilovém průmyslu. "Vývoj směřuje k větší konektivitě a monitorování stavu strojů v rámci co nejmenšího instalačního prostoru, aby bylo dosaženo co nejmenšího dopadu na výrobní jednotku s ohledem na udržitelnost," uvedl Liebig. Na tomto základě analyzoval produktové trendy, jako je standardizace konektorů za účelem zjednodušení procesů a snížení nákladů a poptávka po menších konektorech s vyšší funkčností, stejně jako integrace senzorů, kabelů a konektivity.

Společnost Sumitomo (SHI) Demag se s těmito výzvami vyrovnává tím, že postupuje vpřed s digitalizací svých strojů. Plně elektrická řada IntElect pro regulaci, řízení, monitorování a integraci automatizačních a periferních systémů má rozhraní OPC-UA. Mají také vlastní webové softwarové řešení "myConnect". Tato centrální platforma poskytuje zákazníkům přímý přístup k široké škále plně síťových služeb pro jejich stroje.

Třetí největší výrobce vstřikovacích strojů na světě v současné době pracuje na vývoji asistenčních aplikací, systému pro nastavení a optimalizaci procesů, zavádí databázi materiálů a znalostí a integruje simulační nástroje pro rozšířené konfigurace a hluboký vhled do procesů. Cílem je podle Liebiga inteligentní stroj, který dokáže samostatně předpovídat kvalitu dílů, opotřebení a poruchy stroje a provádět optimalizace online.

"Tato aspirace není samoúčelná, ale slouží k výrobě strojů s vysokou flexibilitou při optimalizaci nákladů," uvádí generální ředitel. Toho je dosaženo kombinací vysoce kvalitní práce společnosti v Německu doplněné o nákladovou efektivitu v Asii. "Naše zaměření je jednoznačně na plně elektrické stroje pro obalový a medicínský sektor. Přesvědčujeme spíše diferencovanou, vysoce kvalitní technologií než složitými, nekvalitními stroji a nabízíme našim zákazníkům vysokou efektivitu s jedinečnými produkty."

Zejména v oblasti spojovací techniky očekává Liebig rostoucí poptávku po senzorech a funkcích, například pro vybavení interiérů v automobilovém průmyslu. Je proto nezbytné, aby se konektory dále standardizovaly, a tím se zjednodušily procesy a snížily náklady. Vzhledem ke stále kompaktnějším součástkám jsou na pořadu dne také menší konektory s lepší funkčností.

Společnost Sumitomo (SHI) Demag se zaměřuje na plně elektrickou strojírenskou řadu IntElect. "Trh se od začátku letošního roku výrazně zvedl, hlavně díky automobilovému a spotřebitelskému sektoru, protože mnoho firem zde opět investuje do strojů," řekl Liebig. "Naše rozhodnutí před čtyřmi lety důsledně vsadit na plně elektrické a energeticky úsporné stroje řady IntElect se vyplatilo. Obrat se tak bude v příštích letech nadále zvyšovat, protože stále více vlád prosazuje energeticky úspornou výrobu."

S cílem zvýšit přidanou hodnotu a produktivitu plně elektrických strojů řady IntElect si společnost Sumitomo (SHI) Demag před čtyřmi lety vybrala společnost LAPP jako nového partnera. "Stáli jsme před otázkou, zda vyrobit, nebo koupit. Hledali jsme důvěryhodného partnera, který by zvládl kompletní montáž jednotlivých komponent pro stroje různých velikostí a spolehlivě je dodal just-in-time," vysvětlil generální ředitel.

Shrnul, že toto partnerství se pro společnost Sumitomo (SHI) Demag vyvíjelo velmi pozitivně: "Hlavními důvody jsou velká klíčová kompetence výrobce konektorů a kabelů, vysoká odbornost procesů, nižší náklady na pracovní sílu díky výrobě kabelových sad v České republice a nižší náklady na komponenty a kvalitu." Kromě toho společnost Lapp zajistila větší transparentnost dokumentů a optimalizaci procesů s návrhy na zlepšení.

Liebig ilustroval rozdíly mezi dobou před a po spolupráci se společností LAPP. "Jako výrobce vstřikovacích strojů nebyla výroba kabelových souprav naší hlavní kompetencí. V důsledku toho se výrobní procesy mohly odchylovat od dokumentů a neefektivnosti nebylo možné odstranit. I přes vysokou míru flexibility byla následně malá motivace k nápravě nesrovnalostí v dokumentech. Byly zde také vysoké mzdové náklady," ohlédl se zpět. Proto byla tato strategie "make" spojena s vysokými náklady na komponenty a kvalitu.

Díky společnosti LAPP se to radikálně změnilo, protože výroba kabelových souprav je jednou z klíčových kompetencí společnosti. "Díky jejich rozsáhlým odborným znalostem existuje jasný výrobní proces s finálním testováním a eliminují se neefektivity. Na chyby, nesrovnalosti a návrhy na zlepšení upozorňuje společnost LAPP a po schválení dokumentace je opravuje. Díky výrobě v České republice také těžíme z nízkých nákladů na pracovní sílu," sdělil Liebig a shrnul: "Díky strategii "buy" se výrazně snížily náklady na komponenty a kvalitu."

Nejnovějším výsledkem spolupráce s LAPP je nový konektor M12L, který bude brzy použit ve vstřikovacích strojích IntElect společnosti Sumitomo (SHI) Demag. Liebig: "Máme mnoho plánů, do kterých je LAPP zapojen jako partner na naší straně."