Změna generace v představenstvu společnosti Sumitomo (SHI) Demag

Gerd Liebig dnes oznámil, že k 31. srpnu 2024 odstupuje z představenstva společnosti.

Schwaig, únor 2024 - Gerd Liebig, který sloužil vstřikovacímu průmyslu 35 let, dokončí k 1. září 2024 plánovanou výměnu vedení společnosti Sumitomo (SHI) Demag. Za devět let jeho působení ve funkci generálního ředitele se společnost Sumitomo (SHI) Demag stala světovým lídrem na trhu plně elektrických strojů, jehož základem je silné zaměření na průmysl. Působení pana Liebiga v čele společnosti lze nejlépe charakterizovat jeho nesmírnou vášní pro společnost a její zaměstnance, a navíc jeho neochvějnou věrností průmyslu plastikářských strojů.

"Jsem velmi vděčný za vysokou míru podpory, respektu a důvěry, kterou mi majitelé, můj tým a kolegové vždy projevovali. S kolegy z celého světa jsme navázali jedny z nejpevnějších profesních vztahů, mentorství a následných přátelství," říká Gerd Liebig.

Pětatřicet let působení pana Liebiga v oboru lze označit  zásadními změnami trhu, aplikací, produktů a konkurence. "Bylo mi ctí plnit tuto důležitou roli, která mi byla svěřena. Nyní nastal čas, abych předal otěže mladší generaci a odstoupil ze svých provozních povinností ve společnosti SDG," říká dosavadní generální ředitel.

Do budoucna pan Liebig očekává ještě větší zrychlení technologického vývoje. "To bude vyžadovat budoucí vedoucí tým s rozsáhlými zkušenostmi, flexibilitou a co nejsilnějším závazkem vůči našim zákazníkům a trhu," prohlašuje.  Aby bylo možné udržet tuto dynamiku a oddanost službám zákazníkům, bude příští vedení SDG sestaveno z vlastních řad.

V současné době působí po boku pana Liebiga finanční ředitel Christian Maget a provozní ředitel Takaaki Kaneko. Nový manažerský tým se bude vyznačovat kompetencí a silnou loajalitou ke společnosti a bude oznámen v průběhu letních měsíců.

"Ti, kdo mě znají, vědí, že tímto rozhodnutím nepřejdu do režimu odchodu do důchodu - spíše budu nadále podporovat aktivity v oboru, které  mi dělají největší radost. Můj závazek bojovat proti klimatickým změnám a přechod k energetice je prvořadý," řekl Liebig. "Nebudu zcela odcházet z plastikářského průmyslu, který hrál důležitou roli po více než polovinu mého života a který jsem také mohl do jisté míry pomáhat utvářet. Spíše zůstanu součástí společnosti Sumitomo a budu se na činnosti skupiny podílet i nadále v omezené míře a bez provozní odpovědnosti."