Společnost Sumitomo (SHI) Demag rozšiřuje výkonnou radu

Společnost Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery GmbH dnes oznámila rozšíření své správní rady o Christiana Mageta, který bude od 1. července 2023 jmenován finančním ředitelem.

Tento krok k posílení výkonné rady umožní generálnímu řediteli Gerdu Liebigovi věnovat více času a soustředit se na rozvoj a zlepšování strategické, technologické a podnikové pozice skupiny.

Christian Maget nastoupil do společnosti Sumitomo (SHI) Demag v roce 2013 jako vedoucí controllingu a v roce 2018 byl jmenován generálním ředitelem pro finance skupiny. Vedle odpovědnosti za finance dohlíží na lidské zdroje, audit a informační technologie. Jeho výrazné zapojení do strategického rozvoje a internacionalizace skupiny  pomohlo výrazně zvýšit efektivitu společnosti. Zavedení funkčních klíčových ukazatelů výkonnosti, zejména , bylo obrovskou podporou pro měření výkonnosti a zlepšení firemního rozhodování.

Pan Liebig popisuje důvody, proč je výkonná rada sladěna se strategicky klíčovými oblastmi podnikání společnosti Sumitomo (SHI) Demag: "Jsme potěšeni, že můžeme oznámit jmenování Christiana Mageta do představenstva. Jeho silné analytické schopnosti v kombinaci s jeho všestrannými zkušenostmi, finanční prozíravostí a schopností realizovat nápady byly a budou skutečným přínosem pro budoucí strategické směřování skupiny. Tato nová struktura zajišťuje tým osvědčených odborníků, kteří jsou sladěni s konkrétními obchodními operacemi."

Christian Maget ke svému jmenování finančním ředitelem říká: "Naše moderní energeticky úsporné technologie a firemní kultura založená na udržitelnosti jsou v dnešním světě hnací silou i povinností. Těším se, že je budu ve své nové funkci finančního ředitele společně s našimi mezinárodními obchodními týmy a místními servisními partnery dále budovat a rozšiřovat."